Saturday, 16/01/2021 - 19:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thu Cúc

Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội Liên đội

Căn cứ vào Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chấp hành sự chỉ đạo của Hội Đồng đội các cấp. Được sự cho phép của Ban giám hiệu nhà trường. Hôm nay, ngày 24/10/2018, Liên Đội trường THCS Thu Cúc long trọng tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2018 - 2019

Căn cứ vào Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chấp hành sự chỉ đạo của Hội Đồng đội các cấp. Được sự cho phép của Ban giám hiệu nhà trường. Hôm nay, ngày 24/10/2018, Liên Đội trường THCS Thu Cúc long trọng tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2018 - 2019